๑. เทศมหาชาติเป็นอย่างไร?


  ตอบ
การเทศมหาชาติ คือ การเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดก เป็นเรื่องการสร้างทานบารมีของพระพุทธเจ้าในพระชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดร.

๒. คำว่า “คาถาพัน” เป็นอย่างไร?
  ตอบ

คือการบูชากัณเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยมีคติความเชื่อมาจากเรื่อง “พระมาลัย” ซึ่งเป็นนิยายอิงธรรมะแต่งโดยชาวลังกา มีเรื่องโดยย่อว่า...
“พระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก ไปเที่ยวนรก ไปเที่ยวสวรรค์ แล้วมาบอกชาวโลกว่า ทำชั่วแล้วจะไปเสวยผลกรรมในนรกอย่างไร ทำดีแล้วจะได้ไปเสวยผลกรรมบนสวรรค์อย่างไร พระมาลัยได้ขึ้นไปเฝ้าพระเมตไตรโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิต ได้ถามพระโพธิสัตว์ว่า ถ้ามนุษย์อยากเกิดทันศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตรจะทำอย่างไร? พระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่า จงหมั่นให้ทาน รักษาศีล ๕ และบูชากัณเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดกด้วยของอย่างละพัน เช่น ธูปพันดอก เทียนพันเล่ม ดอกบัวพันดอก ขนมพันชิ้น เป็นต้น”
แต่เรื่องการบูชาด้วยของสิ่งละพันนี้ ไม่มีในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าไม่เคยกำหนดกฎเกณฑ์ว่า การบูชาจะต้องใช้ของจำนวนเท่านั้นเท่านี้ พระองค์ให้ทำด้วยศรัทธา คือมีศรัทธาเท่าไรก็ทำตามนั้น


๓. กลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมัน (OPEC) รวมหัวกันขึ้นราคาน้ำมันบ่อยๆ ทำให้ชาวโลกเดือดร้อน ไปจับเอาคนพวกนี้มาเคาะศีรษะคนละทีดีไหม?
  ตอบ
ไม่ควรทำ เพราะเขาเป็นเจ้าของบ่อน้ำมัน เขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะขายหรือไม่ขาย มีสิทธิ์ที่จะขึ้นราคาหรือไม่ขึ้นราคา อยู่ที่ว่าเขาจะมีเมตตาสงสารมนุษย์ตาดำๆทั่วไปมากน้อยเพียงใด ซึ่งพวกเราต้องอดทน
๔. ถ้าพวกโอเปค ขึ้นราคาน้ำมันต่อไปเรื่อยๆ จะมีผลกระทบอย่างไร?
  ตอบ
ผลกระทบ คือ เมื่อน้ำมันมีราคาแพงขึ้น ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง เช่น ค่าโดยสารรถยนต์ ค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น ก็ต้องขึ้นราคา ต่อไปสินค้าก็ต้องขึ้นราคาตาม ต่อไปรัฐบาลก็ต้องขึ้นเงินเดือนแก่ข้าราชการ ต่อไปเจ้าของกิจการก็ต้องขึ้นค่าแรงให้แก่คนงานหรือพนักงาน ในที่สุดพวกโอเปคก็ต้องซื้อสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น คนงานของเขาก็ต้องขอขึ้นค่าแรง แล้วพวกโอเปคก็ขึ้นราคาน้ำมันอีก เพื่อรับกับปัญหาสินค้าแพง ค่าแรงแพง ซึ่งเป็นวัฏจักรอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ทุกคนก็ทราบดี ทุกคนเคยพบมาแล้ว และก็ยังอยู่กันได้นี่นา !!!

๕. มีผู้รู้กล่าวว่า “ถ้ามนุษย์ยังใช้น้ำมันกันอยู่อย่างนี้ อีกประมาณ ๔๐-๕๐ ปี น้ำมันจะหมดโลก แล้วเราจะอยู่อย่างไร?
  ตอบ
น้ำมันหมดไปจากโลกก็หมดไปเถิด เพราะสิ่งทั้งหลายเมื่อมีแล้วก็ต้องหมดเป็นธรรมดา ในสมัยก่อนครั้งดึกดำบรรพ์มนุษย์ไม่รู้จักขุดเจาะเอาน้ำมันมาใช้ ก็อยู่กันได้และไม่วุ่นวายเหมือนทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้เราได้ประดิษฐ์คิดค้นอะไรๆมาใช้มากแต่ก็วุ่นวายมากกว่าแต่ก่อน อีกประการหนึ่งน้ำมันหมดจากโลกมนุษย์ก็คงคิดค้นเชื่อเพลิงอย่างอื่นขึ้นมาใช้ได้อีก แต่ถึงแม้จะคิดค้นเชื่อเพลิงอื่นได้หรือไม่ได้ ถ้าเรารู้จักพอเราก็ไม่เดือดร้อนกับใคร.

 
 

 
 
หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม I ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003 Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net